TrailerCity

Kel-Berg D400V, City

Citytrailer

Kel-Berg D400V City
0E25596
Ref. nr.
0E25596
År
2024
Aksel
1

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25842
Ref. nr.
0E25842
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25645
Ref. nr.
0E25645
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25652
Ref. nr.
0E25652
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V 27P, City

Kel-Berg D500V 27P City
0E25702
Ref. nr.
0E25702
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25658
Ref. nr.
0E25658
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Citytrailer

Kel-Berg D500V City
0E25774
Ref. nr.
0E25774
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25696
Ref. nr.
0E25696
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25643
Ref. nr.
0E25643
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25648
Ref. nr.
0E25648
År
2024
Aksel
2
TrailerContainerchassis

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Continerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27203
Ref. nr.
0E27203
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27198
Ref. nr.
0E27198
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C310V, Containerchassis

Overføringstrai

Kel-Berg C310V Containerchassis
0E27625
Ref. nr.
0E27625
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C400V, Containerchassis

Kel-Berg C400V Containerchassis
0E27771
Ref. nr.
0E27771
År
2024
Aksel
1

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27205
Ref. nr.
0E27205
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27204
Ref. nr.
0E27204
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C300V, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300V Containerchassis
0E27269
Ref. nr.
0E27269
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg C300V med udtræk, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300V med udtræk Containerchassis
0E27267
Ref. nr.
0E27267
År
2024
Aksel
3
TrailerElementtrailer

Kel-Berg Løs reol, Elementtrailer

Kel-Berg Løs reol Elementtrailer
0040401
Ref. nr.
0040401
År
2024

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26029
Ref. nr.
0E26029
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26027
Ref. nr.
0E26027
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26025
Ref. nr.
0E26025
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25960
Ref. nr.
0E25960
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25957
Ref. nr.
0E25957
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25959
Ref. nr.
0E25959
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25958
Ref. nr.
0E25958
År
2024
Aksel
4
TrailerGardin

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26859
Ref. nr.
0E26859
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26863
Ref. nr.
0E26863
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26862
Ref. nr.
0E26862
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E27613
Ref. nr.
0E27613
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D160V, Gardin

LIfttrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E27860
Ref. nr.
0E27860
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D100V, Gardin

Kel-Berg D100V Gardin
0E26860
Ref. nr.
0E26860
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Kel-Berg D100V Gardin
0E26861
Ref. nr.
0E26861
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26855
Ref. nr.
0E26855
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26858
Ref. nr.
0E26858
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Lifttrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27416
Ref. nr.
0E27416
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27257
Ref. nr.
0E27257
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26852
Ref. nr.
0E26852
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26854
Ref. nr.
0E26854
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26853
Ref. nr.
0E26853
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26733
Ref. nr.
0E26733
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26547
Ref. nr.
0E26547
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27412
Ref. nr.
0E27412
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26851
Ref. nr.
0E26851
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Lifttrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27415
Ref. nr.
0E27415
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Kel-Berg D100V Gardin
0E27413
Ref. nr.
0E27413
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Lifttrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27414
Ref. nr.
0E27414
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27255
Ref. nr.
0E27255
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27254
Ref. nr.
0E27254
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27252
Ref. nr.
0E27252
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27253
Ref. nr.
0E27253
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26112
Ref. nr.
0E26112
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27259
Ref. nr.
0E27259
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E25714
Ref. nr.
0E25714
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26076
Ref. nr.
0E26076
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26175
Ref. nr.
0E26175
År
2024
Aksel
3
TrailerKøle

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E27843
Ref. nr.
0E27843
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L500V, Køle

Kel-Berg L500V Køle
0E26250
Ref. nr.
0E26250
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26655
Ref. nr.
0E26655
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26654
Ref. nr.
0E26654
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26653
Ref. nr.
0E26653
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Kel-Berg L530V Køle
0E26652
Ref. nr.
0E26652
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26657
Ref. nr.
0E26657
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26659
Ref. nr.
0E26659
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26651
Ref. nr.
0E26651
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26660
Ref. nr.
0E26660
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26656
Ref. nr.
0E26656
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26658
Ref. nr.
0E26658
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg L500V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L500V Køle
0E25913
Ref. nr.
0E25913
År
2024
Aksel
2
TrailerLukket kasse

Kel-Berg D500V, Lukket kasse

Citybokstrailer

Kel-Berg D500V Lukket kasse
0E27399
Ref. nr.
0E27399
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg , Lukket kasse

Kel-Berg  Lukket kasse
0E27398
Ref. nr.
0E27398
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D500V, Lukket kasse

BOKSTRAILER

Kel-Berg D500V Lukket kasse
0E27179
Ref. nr.
0E27179
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D100V, Lukket kasse

Kel-Berg D100V Lukket kasse
0E27260
Ref. nr.
0E27260
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D300V, Lukket kasse

Bokstrailer

Kel-Berg D300V Lukket kasse
0E26093
Ref. nr.
0E26093
År
2024
Aksel
2
TrailerMaskin

Kel-Berg S610Y, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S610Y Maskin
0E27809
Ref. nr.
0E27809
År
2024
Aksel
5

Kel-Berg S300F, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S300F Maskin
0E27249
Ref. nr.
0E27249
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S300F, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S300F Maskin
0E27248
Ref. nr.
0E27248
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26639
Ref. nr.
0E26639
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26638
Ref. nr.
0E26638
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26615
Ref. nr.
0E26615
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Kel-Berg S600H Maskin
0E26614
Ref. nr.
0E26614
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Kel-Berg S500R Maskin
0E25760
Ref. nr.
0E25760
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S500R Maskin
0E25759
Ref. nr.
0E25759
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Kel-Berg S500R Maskin
0E25758
Ref. nr.
0E25758
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S300F, Maskin

Kel-Berg S300F Maskin
0E25035
Ref. nr.
0E25035
År
2024
Aksel
3
TrailerTip

Kel-Berg T350V 54 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T350V 54 m3 Tip
0E27146
Ref. nr.
0E27146
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T258V 27,8m3, Tip

tiptrailer

Kel-Berg T258V 27,8m3 Tip
0E27564
Ref. nr.
0E27564
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27463
Ref. nr.
0E27463
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 36m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 36m3 Tip
0E27819
Ref. nr.
0E27819
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T259 35m3, Tip

City tipper

Kel-Berg T259 35m3 Tip
0E27800
Ref. nr.
0E27800
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27533
Ref. nr.
0E27533
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27532
Ref. nr.
0E27532
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27697
Ref. nr.
0E27697
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27739
Ref. nr.
0E27739
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27531
Ref. nr.
0E27531
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27461
Ref. nr.
0E27461
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26479
Ref. nr.
0E26479
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61 m3 Tip
0E26478
Ref. nr.
0E26478
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E27822
Ref. nr.
0E27822
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T259 31m3, Tip

Kel-Berg T259 31m3 Tip
0E27351
Ref. nr.
0E27351
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T220V 23,6M3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T220V 23,6M3 Tip
0E26996
Ref. nr.
0E26996
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 59 m3, Tip

Kel-Berg T361K 59 m3 Tip
0E26459
Ref. nr.
0E26459
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T220V 23,6M3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T220V 23,6M3 Tip
0E26999
Ref. nr.
0E26999
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T220V 23,6M3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T220V 23,6M3 Tip
0E26998
Ref. nr.
0E26998
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E27840
Ref. nr.
0E27840
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27369
Ref. nr.
0E27369
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T220V 23,6M3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T220V 23,6M3 Tip
0E27000
Ref. nr.
0E27000
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T220V 23,6M3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T220V 23,6M3 Tip
0E26997
Ref. nr.
0E26997
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27368
Ref. nr.
0E27368
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T250V, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T250V Tip
0E26674
Ref. nr.
0E26674
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T350V 54 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T350V 54 m3 Tip
0E27147
Ref. nr.
0E27147
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27462
Ref. nr.
0E27462
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 59 m3 Tip
0E26450
Ref. nr.
0E26450
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 36 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 36 m3 Tip
0E27818
Ref. nr.
0E27818
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27460
Ref. nr.
0E27460
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T250V 27m3, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T250V 27m3 Tip
0E26675
Ref. nr.
0E26675
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27370
Ref. nr.
0E27370
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27458
Ref. nr.
0E27458
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T220V 24 m3, Tip

Kel-Berg T220V 24 m3 Tip
0E26710
Ref. nr.
0E26710
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27457
Ref. nr.
0E27457
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T250V 27m3, Tip

Kel-Berg T250V 27m3 Tip
0E26623
Ref. nr.
0E26623
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T220V 24 m3, Tip

Kel-Berg T220V 24 m3 Tip
0E26711
Ref. nr.
0E26711
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27367
Ref. nr.
0E27367
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T250V, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T250V Tip
0E26673
Ref. nr.
0E26673
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T250V 27m3, Tip

Kel-Berg T250V 27m3 Tip
0E26622
Ref. nr.
0E26622
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26212
Ref. nr.
0E26212
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26366
Ref. nr.
0E26366
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27366
Ref. nr.
0E27366
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26367
Ref. nr.
0E26367
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26365
Ref. nr.
0E26365
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26315
Ref. nr.
0E26315
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26363
Ref. nr.
0E26363
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26317
Ref. nr.
0E26317
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26316
Ref. nr.
0E26316
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T250V, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T250V Tip
0E26672
Ref. nr.
0E26672
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26313
Ref. nr.
0E26313
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T220V 24 m3, Tip

Kel-Berg T220V 24 m3 Tip
0E26713
Ref. nr.
0E26713
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T219K, Tip

Citytipper

Kel-Berg T219K Tip
0E26704
Ref. nr.
0E26704
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26883
Ref. nr.
0E26883
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T219K 26 m3, Tip

Citytipper

Kel-Berg T219K 26 m3 Tip
0E26702
Ref. nr.
0E26702
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg T361K 56,5 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56,5 m3 Tip
0E26209
Ref. nr.
0E26209
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 56,5 m3 Tip
0E25773
Ref. nr.
0E25773
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26213
Ref. nr.
0E26213
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56 m3 Tip
0E26208
Ref. nr.
0E26208
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56 m3 Tip
0E25771
Ref. nr.
0E25771
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 59,5 m3 Tip
0E25031
Ref. nr.
0E25031
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59.5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 59.5 m3 Tip
0E25029
Ref. nr.
0E25029
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 59,5 m3 Tip
0E25032
Ref. nr.
0E25032
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T361K, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K Tip
0E25025
Ref. nr.
0E25025
År
2024
Aksel
4
TrailerUdtrækkelig

Kel-Berg S601H, Udtrækkelig

Kel-Berg S601H Udtrækkelig
0E27155
Ref. nr.
0E27155
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S601H, Udtrækkelig

Kel-Berg S601H Udtrækkelig
0E27154
Ref. nr.
0E27154
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Udtrækkelig

29m Udtræk

Kel-Berg S600H Udtrækkelig
0E27157
Ref. nr.
0E27157
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S600Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S600Y Udtrækkelig
0E27264
Ref. nr.
0E27264
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S600Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S600Y Udtrækkelig
0E27263
Ref. nr.
0E27263
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S660Y, Udtrækkelig

Maskintrailer

Kel-Berg S660Y Udtrækkelig
0E27236
Ref. nr.
0E27236
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S660R, Udtrækkelig

Kel-Berg S660R Udtrækkelig
0E26976
Ref. nr.
0E26976
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S902Y, Udtrækkelig

Sengetrailer

Kel-Berg S902Y Udtrækkelig
0E25146
Ref. nr.
0E25146
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S902RO, Udtrækkelig

Sengetrailer

Kel-Berg S902RO Udtrækkelig
0E26613
Ref. nr.
0E26613
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S902Y, Udtrækkelig

Sengetrailer

Kel-Berg S902Y Udtrækkelig
0E25117
Ref. nr.
0E25117
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S560L, Udtrækkelig

Kel-Berg S560L Udtrækkelig
0E26271
Ref. nr.
0E26271
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S560L, Udtrækkelig

Kel-Berg S560L Udtrækkelig
0E26269
Ref. nr.
0E26269
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Udtræktrailer

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26057
Ref. nr.
0E26057
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Udtræktrailer

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26058
Ref. nr.
0E26058
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26062
Ref. nr.
0E26062
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26061
Ref. nr.
0E26061
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26060
Ref. nr.
0E26060
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26059
Ref. nr.
0E26059
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26055
Ref. nr.
0E26055
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26054
Ref. nr.
0E26054
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26056
Ref. nr.
0E26056
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S600Y, Udtrækkelig

Maskintrailer

Kel-Berg S600Y Udtrækkelig
0E27245
Ref. nr.
0E27245
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S902RO, Udtrækkelig

Kel-Berg S902RO Udtrækkelig
0E26612
Ref. nr.
0E26612
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Nedbygget trail

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26051
Ref. nr.
0E26051
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26049
Ref. nr.
0E26049
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26048
Ref. nr.
0E26048
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26047
Ref. nr.
0E26047
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26046
Ref. nr.
0E26046
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26063
Ref. nr.
0E26063
År
2023
Aksel
4
TrailerÅben

Kel-Berg D105V, Åben

Lang boggie

Kel-Berg D105V Åben
0E27420
Ref. nr.
0E27420
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D160V Åben
0E26728
Ref. nr.
0E26728
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D160V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D160V Åben
0E26727
Ref. nr.
0E26727
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S105 MEGA, Åben

Kel-Berg S105 MEGA Åben
0E27753
Ref. nr.
0E27753
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D530V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D530V Åben
0E27121
Ref. nr.
0E27121
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D530V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D530V Åben
0E27120
Ref. nr.
0E27120
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S650V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S650V Åben
0E26720
Ref. nr.
0E26720
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg S105V Åben
0E26676
Ref. nr.
0E26676
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S105V Åben
0E27128
Ref. nr.
0E27128
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S105V Åben
0E27127
Ref. nr.
0E27127
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S105V Åben
0E27131
Ref. nr.
0E27131
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S105V Åben
0E27167
Ref. nr.
0E27167
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26736
Ref. nr.
0E26736
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E27139
Ref. nr.
0E27139
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S650V, Åben

Åben trailer

Kel-Berg S650V Åben
0E26721
Ref. nr.
0E26721
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg S105 Åben
0E27767
Ref. nr.
0E27767
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg S105 Åben
0E27766
Ref. nr.
0E27766
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24930
Ref. nr.
0E24930
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24926
Ref. nr.
0E24926
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24925
Ref. nr.
0E24925
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24910
Ref. nr.
0E24910
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S108, Åben

Kel-Berg S108 Åben
0E27411
Ref. nr.
0E27411
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26670
Ref. nr.
0E26670
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26668
Ref. nr.
0E26668
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S650V, Åben

Kel-Berg S650V Åben
0E26735
Ref. nr.
0E26735
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26667
Ref. nr.
0E26667
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26666
Ref. nr.
0E26666
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24922
Ref. nr.
0E24922
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24918
Ref. nr.
0E24918
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24917
Ref. nr.
0E24917
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24916
Ref. nr.
0E24916
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24915
Ref. nr.
0E24915
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24877
Ref. nr.
0E24877
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24908
Ref. nr.
0E24908
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24907
Ref. nr.
0E24907
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24906
Ref. nr.
0E24906
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24924
Ref. nr.
0E24924
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24923
Ref. nr.
0E24923
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24902
Ref. nr.
0E24902
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24900
Ref. nr.
0E24900
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24855
Ref. nr.
0E24855
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24892
Ref. nr.
0E24892
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D105V, Åben

Kel-Berg D105V Åben
0E26669
Ref. nr.
0E26669
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D650V, Åben

Kel-Berg D650V Åben
0E26330
Ref. nr.
0E26330
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg S105H, Åben

Udtrækstrailer

Kel-Berg S105H Åben
0E26831
Ref. nr.
0E26831
År
2024
Aksel
3
Anhænger/kærreContainer

Kel-Berg T490KIT, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KIT Container
0E27081
Ref. nr.
0E27081
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T490KBS, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KBS Container
0E27080
Ref. nr.
0E27080
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T420K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420K Container
0E27442
Ref. nr.
0E27442
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E27113
Ref. nr.
0E27113
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T430KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E26426
Ref. nr.
0E26426
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T430KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E26420
Ref. nr.
0E26420
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T420K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420K Container
0E27440
Ref. nr.
0E27440
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T420, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420 Container
0E27002
Ref. nr.
0E27002
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E27112
Ref. nr.
0E27112
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E27110
Ref. nr.
0E27110
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T420K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420K Container
0E27439
Ref. nr.
0E27439
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26401
Ref. nr.
0E26401
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Anhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26399
Ref. nr.
0E26399
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KBS, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KBS Container
0E26131
Ref. nr.
0E26131
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26397
Ref. nr.
0E26397
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KBS, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KBS Container
0E25865
Ref. nr.
0E25865
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26402
Ref. nr.
0E26402
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E26398
Ref. nr.
0E26398
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26394
Ref. nr.
0E26394
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26396
Ref. nr.
0E26396
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26395
Ref. nr.
0E26395
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E25825
Ref. nr.
0E25825
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E25824
Ref. nr.
0E25824
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E25823
Ref. nr.
0E25823
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E25821
Ref. nr.
0E25821
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25822
Ref. nr.
0E25822
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T420KBS, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420KBS Container
0E25733
Ref. nr.
0E25733
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410 Container
0E25814
Ref. nr.
0E25814
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410KBS, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KBS Container
0E25816
Ref. nr.
0E25816
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T430K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430K Container
0E25746
Ref. nr.
0E25746
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410 Container
0E25373
Ref. nr.
0E25373
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E25372
Ref. nr.
0E25372
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E25300
Ref. nr.
0E25300
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E25299
Ref. nr.
0E25299
År
2024
Aksel
3
Anhænger/kærreContainerchassis

Kel-Berg , Containerchassis

Kel-Berg  Containerchassis
0E27143
Ref. nr.
0E27143
År
2024
Aksel
3
Anhænger/kærreDolly

Kel-Berg C970V, Dolly

Dolly

Kel-Berg C970V Dolly
0E27555
Ref. nr.
0E27555
År
2024
Aksel
2
Anhænger/kærreHejseladskærre

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejslad kærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E27733
Ref. nr.
0E27733
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejslad kærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E27732
Ref. nr.
0E27732
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejslad kærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E27731
Ref. nr.
0E27731
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejslad kærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E27730
Ref. nr.
0E27730
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejslad kærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E27729
Ref. nr.
0E27729
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

hejseladkærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E25250
Ref. nr.
0E25250
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790, Hejseladskærre

Kel-Berg T790 Hejseladskærre
0E19015
Ref. nr.
0E19015
År
2024
Aksel
3
Anhænger/kærreMaskin

Kel-Berg D920F, Maskin

MASKINKÆRRE

Kel-Berg D920F Maskin
0E27300
Ref. nr.
0E27300
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D920F, Maskin

MASKINKÆRRE

Kel-Berg D920F Maskin
0E27301
Ref. nr.
0E27301
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S110F, Maskin

Kel-Berg S110F Maskin
0E26139
Ref. nr.
0E26139
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D920F, Maskin

Kel-Berg D920F Maskin
0E26017
Ref. nr.
0E26017
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg S200H, Maskin

Maskinanhænger

Kel-Berg S200H Maskin
0E25466
Ref. nr.
0E25466
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D920F, Maskin

Maskinkærre

Kel-Berg D920F Maskin
0E25038
Ref. nr.
0E25038
År
2024
Aksel
2
Anhænger/kærreTip

Kel-Berg T560K 30m3, Tip

Kel-Berg T560K 30m3 Tip
0E27057
Ref. nr.
0E27057
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T790KIT 14,5m3, Tip

Kel-Berg T790KIT 14,5m3 Tip
0E27915
Ref. nr.
0E27915
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T560K 30m3, Tip

tipanhænger

Kel-Berg T560K 30m3 Tip
0E27062
Ref. nr.
0E27062
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27339
Ref. nr.
0E27339
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790KIT Norge, Tip

Kel-Berg T790KIT Norge Tip
0E27807
Ref. nr.
0E27807
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27336
Ref. nr.
0E27336
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27337
Ref. nr.
0E27337
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27335
Ref. nr.
0E27335
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27334
Ref. nr.
0E27334
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27333
Ref. nr.
0E27333
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Kel-Berg T850K Tip
0E26995
Ref. nr.
0E26995
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25632
Ref. nr.
0E25632
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25636
Ref. nr.
0E25636
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25634
Ref. nr.
0E25634
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25633
Ref. nr.
0E25633
År
2024
Aksel
3
Anhænger/kærreÅben

Kel-Berg D921F, Åben

Maskinkærre

Kel-Berg D921F Åben
0E27760
Ref. nr.
0E27760
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D921F, Åben

Maskinkærre

Kel-Berg D921F Åben
0E27759
Ref. nr.
0E27759
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D560V, Åben

Kel-Berg D560V Åben
0E27387
Ref. nr.
0E27387
År
2024
Aksel
4

Kel-Berg D930F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E27187
Ref. nr.
0E27187
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E27188
Ref. nr.
0E27188
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D930V, Åben

Kærre

Kel-Berg D930V Åben
0E25008
Ref. nr.
0E25008
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Køreplade kærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26560
Ref. nr.
0E26560
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Køreplade kærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26559
Ref. nr.
0E26559
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Kørepladerkærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26558
Ref. nr.
0E26558
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åbne kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E25613
Ref. nr.
0E25613
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D920F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D920F Åben
0E26684
Ref. nr.
0E26684
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D920F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D920F Åben
0E26683
Ref. nr.
0E26683
År
2024
Aksel
2

Kel-Berg D930F, Åben

Kel-Berg D930F Åben
1E25157
Ref. nr.
1E25157
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Kel-Berg T790V Åben
0E25610
Ref. nr.
0E25610
År
2024
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E25614
Ref. nr.
0E25614
År
2024
Aksel
3
Veksellad/ContainerVeksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0055959
Ref. nr.
0055959
År
2024
Aksel
-

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0055958
Ref. nr.
0055958
År
2024
Aksel
-

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Hejseladskasse

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0052642
Ref. nr.
0052642
År
2024
Aksel
-

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0052643
Ref. nr.
0052643
År
2024
Aksel
-