TrailerCity

Kel-Berg D400V, City

Citytrailer

Kel-Berg D400V City
0E25596
Ref. nr.
0E25596
År
2023
Aksel
1

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E27258
Ref. nr.
0E27258
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25649
Ref. nr.
0E25649
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25842
Ref. nr.
0E25842
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25847
Ref. nr.
0E25847
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25645
Ref. nr.
0E25645
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25728
Ref. nr.
0E25728
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25727
Ref. nr.
0E25727
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25726
Ref. nr.
0E25726
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25725
Ref. nr.
0E25725
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Citytrailer

Kel-Berg D500V City
0E25668
Ref. nr.
0E25668
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25652
Ref. nr.
0E25652
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25670
Ref. nr.
0E25670
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25699
Ref. nr.
0E25699
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Citytrailer

Kel-Berg D500V City
0E25722
Ref. nr.
0E25722
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Citytrailer

Kel-Berg D500V City
0E25669
Ref. nr.
0E25669
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25651
Ref. nr.
0E25651
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City/ Gardin

Kel-Berg D500V City
0E25667
Ref. nr.
0E25667
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25723
Ref. nr.
0E25723
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25644
Ref. nr.
0E25644
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V 27P, City

Kel-Berg D500V 27P City
0E25702
Ref. nr.
0E25702
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25721
Ref. nr.
0E25721
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25658
Ref. nr.
0E25658
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Citytrailer

Kel-Berg D500V City
0E25774
Ref. nr.
0E25774
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City Trailer

Kel-Berg D500V City
0E25724
Ref. nr.
0E25724
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25696
Ref. nr.
0E25696
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

Kel-Berg D500V City
0E25643
Ref. nr.
0E25643
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25719
Ref. nr.
0E25719
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25648
Ref. nr.
0E25648
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25720
Ref. nr.
0E25720
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D500V, City

City trailer

Kel-Berg D500V City
0E25718
Ref. nr.
0E25718
År
2023
Aksel
2
TrailerContainerchassis

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27205
Ref. nr.
0E27205
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27204
Ref. nr.
0E27204
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27203
Ref. nr.
0E27203
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300V, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300V Containerchassis
0E27269
Ref. nr.
0E27269
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27202
Ref. nr.
0E27202
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27201
Ref. nr.
0E27201
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27200
Ref. nr.
0E27200
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300V med udtræk, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300V med udtræk Containerchassis
0E27267
Ref. nr.
0E27267
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300V, Containerchassis

Kel-Berg C300V Containerchassis
0E27268
Ref. nr.
0E27268
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27198
Ref. nr.
0E27198
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C300F, Containerchassis

Containerchassi

Kel-Berg C300F Containerchassis
0E27197
Ref. nr.
0E27197
År
2023
Aksel
3
TrailerElementtrailer

Kel-Berg Løs reol, Elementtrailer

Kel-Berg Løs reol Elementtrailer
0040401
Ref. nr.
0040401
År
2023

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26029
Ref. nr.
0E26029
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26027
Ref. nr.
0E26027
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E26025
Ref. nr.
0E26025
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Reoltrailer

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25960
Ref. nr.
0E25960
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25957
Ref. nr.
0E25957
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25959
Ref. nr.
0E25959
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Elementtrailer

Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Elementtrailer
0E25958
Ref. nr.
0E25958
År
2023
Aksel
4
TrailerGardin

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27255
Ref. nr.
0E27255
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E26762
Ref. nr.
0E26762
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D100V, Gardin

Kel-Berg D100V Gardin
0E26732
Ref. nr.
0E26732
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27254
Ref. nr.
0E27254
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E26764
Ref. nr.
0E26764
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27252
Ref. nr.
0E27252
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E26761
Ref. nr.
0E26761
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D160V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E26763
Ref. nr.
0E26763
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D160V, Gardin

Trucktrailer

Kel-Berg D160V Gardin
0E25589
Ref. nr.
0E25589
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26171
Ref. nr.
0E26171
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100F, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100F Gardin
0E27253
Ref. nr.
0E27253
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26112
Ref. nr.
0E26112
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E27259
Ref. nr.
0E27259
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E25714
Ref. nr.
0E25714
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D160V, Gardin

Kel-Berg D160V Gardin
0E26765
Ref. nr.
0E26765
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D100V, Gardin

Kel-Berg D100V Gardin
0E26111
Ref. nr.
0E26111
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26076
Ref. nr.
0E26076
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D100V, Gardin

Gardintrailer

Kel-Berg D100V Gardin
0E26175
Ref. nr.
0E26175
År
2023
Aksel
3
TrailerKøle

Kel-Berg L500V, Køle

Kel-Berg L500V Køle
0E26250
Ref. nr.
0E26250
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26655
Ref. nr.
0E26655
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26654
Ref. nr.
0E26654
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26653
Ref. nr.
0E26653
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Kel-Berg L530V Køle
0E26652
Ref. nr.
0E26652
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26657
Ref. nr.
0E26657
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26659
Ref. nr.
0E26659
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26651
Ref. nr.
0E26651
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26660
Ref. nr.
0E26660
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26656
Ref. nr.
0E26656
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E26658
Ref. nr.
0E26658
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L530V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L530V Køle
0E25912
Ref. nr.
0E25912
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg L500V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L500V Køle
0E25914
Ref. nr.
0E25914
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg L500V, Køle

Køletrailer

Kel-Berg L500V Køle
0E25913
Ref. nr.
0E25913
År
2023
Aksel
2
TrailerLukket kasse

Kel-Berg D500V, Lukket kasse

BOKSTRAILER

Kel-Berg D500V Lukket kasse
0E27179
Ref. nr.
0E27179
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D100V, Lukket kasse

Kel-Berg D100V Lukket kasse
0E27260
Ref. nr.
0E27260
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D300V, Lukket kasse

Bokstrailer

Kel-Berg D300V Lukket kasse
0E26093
Ref. nr.
0E26093
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D300V, Lukket kasse

Bokstrailer

Kel-Berg D300V Lukket kasse
0E26092
Ref. nr.
0E26092
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D300V, Lukket kasse

Boxtrailer

Kel-Berg D300V Lukket kasse
0E26094
Ref. nr.
0E26094
År
2023
Aksel
2
TrailerMaskin

Kel-Berg S300F, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S300F Maskin
0E27248
Ref. nr.
0E27248
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S300F, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S300F Maskin
0E25154
Ref. nr.
0E25154
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26639
Ref. nr.
0E26639
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26638
Ref. nr.
0E26638
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Maskin
0E26615
Ref. nr.
0E26615
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S600H, Maskin

Kel-Berg S600H Maskin
0E26614
Ref. nr.
0E26614
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Kel-Berg S500R Maskin
0E25761
Ref. nr.
0E25761
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Kel-Berg S500R Maskin
0E25760
Ref. nr.
0E25760
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Maskintrailer

Kel-Berg S500R Maskin
0E25759
Ref. nr.
0E25759
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S500R, Maskin

Kel-Berg S500R Maskin
0E25758
Ref. nr.
0E25758
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S300F, Maskin

Kel-Berg S300F Maskin
0E26099
Ref. nr.
0E26099
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S300F, Maskin

Kel-Berg S300F Maskin
0E25598
Ref. nr.
0E25598
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S300F, Maskin

Kel-Berg S300F Maskin
0E25035
Ref. nr.
0E25035
År
2023
Aksel
3
TrailerTip

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Hardox tiptrail

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27458
Ref. nr.
0E27458
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E27457
Ref. nr.
0E27457
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T250K, Tip

Båndtrailer

Kel-Berg T250K Tip
0E22790
Ref. nr.
0E22790
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T363K 83 m3, Tip

Kel-Berg T363K 83 m3 Tip
0E27391
Ref. nr.
0E27391
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27367
Ref. nr.
0E27367
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T250V, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T250V Tip
0E26673
Ref. nr.
0E26673
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26364
Ref. nr.
0E26364
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26212
Ref. nr.
0E26212
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26366
Ref. nr.
0E26366
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T364K 37m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T364K 37m3 Tip
0E26876
Ref. nr.
0E26876
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T363V 71 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T363V 71 m3 Tip
0E26553
Ref. nr.
0E26553
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E27366
Ref. nr.
0E27366
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26893
Ref. nr.
0E26893
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26891
Ref. nr.
0E26891
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26367
Ref. nr.
0E26367
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26365
Ref. nr.
0E26365
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26315
Ref. nr.
0E26315
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Asfalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26363
Ref. nr.
0E26363
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26892
Ref. nr.
0E26892
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26317
Ref. nr.
0E26317
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26316
Ref. nr.
0E26316
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26888
Ref. nr.
0E26888
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T219K, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T219K Tip
0E26706
Ref. nr.
0E26706
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T250V, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T250V Tip
0E26672
Ref. nr.
0E26672
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26313
Ref. nr.
0E26313
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

asafalttrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E26232
Ref. nr.
0E26232
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T220V 24 m3, Tip

Kel-Berg T220V 24 m3 Tip
0E26713
Ref. nr.
0E26713
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T219K, Tip

Asfalt trailer

Kel-Berg T219K Tip
0E26703
Ref. nr.
0E26703
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T258V 27,8m3, Tip

tiptrailer

Kel-Berg T258V 27,8m3 Tip
0E26719
Ref. nr.
0E26719
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T219K, Tip

Citytipper

Kel-Berg T219K Tip
0E26704
Ref. nr.
0E26704
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E25605
Ref. nr.
0E25605
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T258V 27,8m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T258V 27,8m3 Tip
0E26718
Ref. nr.
0E26718
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T364K 37m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T364K 37m3 Tip
0E26875
Ref. nr.
0E26875
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 32m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 32m3 Tip
0E25386
Ref. nr.
0E25386
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26889
Ref. nr.
0E26889
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26887
Ref. nr.
0E26887
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T219K 26 m3, Tip

Citytiptrailer

Kel-Berg T219K 26 m3 Tip
0E26709
Ref. nr.
0E26709
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26302
Ref. nr.
0E26302
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 37 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 37 m3 Tip
0E26883
Ref. nr.
0E26883
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T219K 26 m3, Tip

Citytipper

Kel-Berg T219K 26 m3 Tip
0E26702
Ref. nr.
0E26702
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T219K 26 m3, Tip

Kel-Berg T219K 26 m3 Tip
0E26705
Ref. nr.
0E26705
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg T361K 56,5 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56,5 m3 Tip
0E26209
Ref. nr.
0E26209
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 56,5 m3 Tip
0E25773
Ref. nr.
0E25773
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26201
Ref. nr.
0E26201
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26199
Ref. nr.
0E26199
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26213
Ref. nr.
0E26213
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56½ m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 56½ m3 Tip
0E25772
Ref. nr.
0E25772
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26206
Ref. nr.
0E26206
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T250, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T250 Tip
0E24141
Ref. nr.
0E24141
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T361K 61,5 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 61,5 m3 Tip
0E26205
Ref. nr.
0E26205
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56 m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56 m3 Tip
0E26208
Ref. nr.
0E26208
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 56½ m3, Tip

Tip trailer

Kel-Berg T361K 56½ m3 Tip
0E25771
Ref. nr.
0E25771
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K Tip
0E25388
Ref. nr.
0E25388
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 63 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 63 m3 Tip
0E26013
Ref. nr.
0E26013
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59,5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 59,5 m3 Tip
0E25031
Ref. nr.
0E25031
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T258V, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T258V Tip
0E25464
Ref. nr.
0E25464
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T361K 59.5 m3, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K 59.5 m3 Tip
0E25029
Ref. nr.
0E25029
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K 59,5 m3, Tip

Kel-Berg T361K 59,5 m3 Tip
0E25032
Ref. nr.
0E25032
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T361K, Tip

Tiptrailer

Kel-Berg T361K Tip
0E25025
Ref. nr.
0E25025
År
2023
Aksel
4
TrailerUdtrækkelig

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Udtræktrailer

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26057
Ref. nr.
0E26057
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S600H, Udtrækkelig

Maskintrailer

Kel-Berg S600H Udtrækkelig
0E26081
Ref. nr.
0E26081
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Udtræktrailer

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26058
Ref. nr.
0E26058
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26062
Ref. nr.
0E26062
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26061
Ref. nr.
0E26061
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26060
Ref. nr.
0E26060
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26059
Ref. nr.
0E26059
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26063
Ref. nr.
0E26063
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26055
Ref. nr.
0E26055
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26054
Ref. nr.
0E26054
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26056
Ref. nr.
0E26056
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S600Y, Udtrækkelig

Maskintrailer

Kel-Berg S600Y Udtrækkelig
0E27245
Ref. nr.
0E27245
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S902RO, Udtrækkelig

Kel-Berg S902RO Udtrækkelig
0E26612
Ref. nr.
0E26612
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg S902Y, Udtrækkelig

Sengetrailer

Kel-Berg S902Y Udtrækkelig
0E25145
Ref. nr.
0E25145
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Nedbygget trail

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26051
Ref. nr.
0E26051
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26049
Ref. nr.
0E26049
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26048
Ref. nr.
0E26048
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26047
Ref. nr.
0E26047
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S659Y, Udtrækkelig

Kel-Berg S659Y Udtrækkelig
0E26046
Ref. nr.
0E26046
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S651H, Udtrækkelig

Dobbelt udtræk

Kel-Berg S651H Udtrækkelig
1E19215
Ref. nr.
1E19215
År
2023
Aksel
4
TrailerÅben

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26670
Ref. nr.
0E26670
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26668
Ref. nr.
0E26668
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S650V, Åben

Kel-Berg S650V Åben
0E26735
Ref. nr.
0E26735
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24872
Ref. nr.
0E24872
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D105V, Åben

åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26667
Ref. nr.
0E26667
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Åbne trailer

Kel-Berg D105V Åben
0E26666
Ref. nr.
0E26666
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24922
Ref. nr.
0E24922
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24918
Ref. nr.
0E24918
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24917
Ref. nr.
0E24917
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24916
Ref. nr.
0E24916
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24915
Ref. nr.
0E24915
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24914
Ref. nr.
0E24914
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24909
Ref. nr.
0E24909
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24877
Ref. nr.
0E24877
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24908
Ref. nr.
0E24908
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24907
Ref. nr.
0E24907
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24906
Ref. nr.
0E24906
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24905
Ref. nr.
0E24905
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24904
Ref. nr.
0E24904
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24903
Ref. nr.
0E24903
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S650V, Åben

Kel-Berg S650V Åben
0E26734
Ref. nr.
0E26734
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24924
Ref. nr.
0E24924
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24923
Ref. nr.
0E24923
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24902
Ref. nr.
0E24902
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24901
Ref. nr.
0E24901
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24900
Ref. nr.
0E24900
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24921
Ref. nr.
0E24921
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24920
Ref. nr.
0E24920
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S660, Åben

Nedbygget trail

Kel-Berg S660 Åben
0E24855
Ref. nr.
0E24855
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D105V, Åben

Kel-Berg D105V Åben
0E26568
Ref. nr.
0E26568
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D105V, Åben

Kel-Berg D105V Åben
0E26567
Ref. nr.
0E26567
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24893
Ref. nr.
0E24893
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24892
Ref. nr.
0E24892
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24891
Ref. nr.
0E24891
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24896
Ref. nr.
0E24896
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24895
Ref. nr.
0E24895
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24894
Ref. nr.
0E24894
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24889
Ref. nr.
0E24889
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24885
Ref. nr.
0E24885
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24899
Ref. nr.
0E24899
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24898
Ref. nr.
0E24898
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24897
Ref. nr.
0E24897
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24884
Ref. nr.
0E24884
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24875
Ref. nr.
0E24875
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24883
Ref. nr.
0E24883
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24882
Ref. nr.
0E24882
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24881
Ref. nr.
0E24881
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24880
Ref. nr.
0E24880
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24876
Ref. nr.
0E24876
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D650V, Åben

Kel-Berg D650V Åben
0E26330
Ref. nr.
0E26330
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S105H, Åben

Udtrækstrailer

Kel-Berg S105H Åben
0E26831
Ref. nr.
0E26831
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S106, Åben

Sværlasttrailer

Kel-Berg S106 Åben
0E24890
Ref. nr.
0E24890
År
2022
Aksel
4
Anhænger/kærreContainer

Kel-Berg T430KIT, Container

Anhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E25869
Ref. nr.
0E25869
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T490KIT, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KIT Container
0E27079
Ref. nr.
0E27079
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T430K, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T430K Container
0E26416
Ref. nr.
0E26416
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26401
Ref. nr.
0E26401
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S200SV, Container

Containerhænger

Kel-Berg S200SV Container
0E27002
Ref. nr.
0E27002
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Anhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26399
Ref. nr.
0E26399
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T490KIT, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KIT Container
0E27081
Ref. nr.
0E27081
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T430KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E26423
Ref. nr.
0E26423
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T420KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420KIT Container
0E27102
Ref. nr.
0E27102
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T420KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420KIT Container
0E27101
Ref. nr.
0E27101
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T490KIT, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KIT Container
0E27080
Ref. nr.
0E27080
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg , Container

Containeranhæng

Kel-Berg  Container
0E26131
Ref. nr.
0E26131
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Anhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26400
Ref. nr.
0E26400
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26397
Ref. nr.
0E26397
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KBS, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KBS Container
0E25865
Ref. nr.
0E25865
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410K Container
0E26402
Ref. nr.
0E26402
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E26398
Ref. nr.
0E26398
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26394
Ref. nr.
0E26394
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26396
Ref. nr.
0E26396
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E26395
Ref. nr.
0E26395
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T490KIT, Container

Overføringkærre

Kel-Berg T490KIT Container
0E26321
Ref. nr.
0E26321
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T420K, Container

Kel-Berg T420K Container
0E26410
Ref. nr.
0E26410
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E26393
Ref. nr.
0E26393
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E25825
Ref. nr.
0E25825
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T420K, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420K Container
0E26409
Ref. nr.
0E26409
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E25824
Ref. nr.
0E25824
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E25823
Ref. nr.
0E25823
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E26392
Ref. nr.
0E26392
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E26391
Ref. nr.
0E26391
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Kel-Berg T410KIT Container
0E25821
Ref. nr.
0E25821
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25822
Ref. nr.
0E25822
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T420KBS, Container

Containerhænger

Kel-Berg T420KBS Container
0E25733
Ref. nr.
0E25733
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25820
Ref. nr.
0E25820
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T410KIT Container
0E25298
Ref. nr.
0E25298
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25814
Ref. nr.
0E25814
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KBS, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KBS Container
0E25816
Ref. nr.
0E25816
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T430KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E25746
Ref. nr.
0E25746
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T430KBS, Container

Containeranhæng

Kel-Berg T430KBS Container
0E25383
Ref. nr.
0E25383
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25373
Ref. nr.
0E25373
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25372
Ref. nr.
0E25372
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T430KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T430KIT Container
0E25745
Ref. nr.
0E25745
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25300
Ref. nr.
0E25300
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T410KIT, Container

Containerhænger

Kel-Berg T410KIT Container
0E25299
Ref. nr.
0E25299
År
2023
Aksel
3
Anhænger/kærreContainerchassis

Kel-Berg T650K S, Containerchassis

Kel-Berg T650K S Containerchassis
0E26628
Ref. nr.
0E26628
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T650K S, Containerchassis

Containeranhæng

Kel-Berg T650K S Containerchassis
0E26627
Ref. nr.
0E26627
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg , Containerchassis

Kel-Berg  Containerchassis
0E27143
Ref. nr.
0E27143
År
2023
Aksel
3
Anhænger/kærreDolly

Kel-Berg C970V, Dolly

Dolly

Kel-Berg C970V Dolly
0E25581
Ref. nr.
0E25581
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg C970V, Dolly

Dolly

Kel-Berg C970V Dolly
0E25405
Ref. nr.
0E25405
År
2023
Aksel
2
Anhænger/kærreHejseladskærre

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Hejseladkærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E25710
Ref. nr.
0E25710
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E25810
Ref. nr.
0E25810
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

Kærre chassis

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E25812
Ref. nr.
0E25812
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Hejseladskærre

hejseladkærre

Kel-Berg T790V Hejseladskærre
0E25250
Ref. nr.
0E25250
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790, Hejseladskærre

Kel-Berg T790 Hejseladskærre
0E19015
Ref. nr.
0E19015
År
2023
Aksel
3
Anhænger/kærreMaskin

Kel-Berg S200H, Maskin

Maskinanhænger

Kel-Berg S200H Maskin
0E24481
Ref. nr.
0E24481
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S201F, Maskin

Maskinanhænger

Kel-Berg S201F Maskin
0E26681
Ref. nr.
0E26681
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S201F, Maskin

Maskinanhænger

Kel-Berg S201F Maskin
0E26680
Ref. nr.
0E26680
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S110F, Maskin

Kel-Berg S110F Maskin
0E26139
Ref. nr.
0E26139
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D920F, Maskin

Kel-Berg D920F Maskin
0E26135
Ref. nr.
0E26135
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D920F, Maskin

Kel-Berg D920F Maskin
0E26017
Ref. nr.
0E26017
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D930F, Maskin

Maskinkærre

Kel-Berg D930F Maskin
0E26134
Ref. nr.
0E26134
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg S200H, Maskin

Maskinanhænger

Kel-Berg S200H Maskin
0E25466
Ref. nr.
0E25466
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg S110F, Maskin

Kel-Berg S110F Maskin
0E25155
Ref. nr.
0E25155
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D920F, Maskin

Maskinkærre

Kel-Berg D920F Maskin
0E25038
Ref. nr.
0E25038
År
2023
Aksel
2
Anhænger/kærreTip

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27334
Ref. nr.
0E27334
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T560K 30m3, Tip

Kel-Berg T560K 30m3 Tip
0E27059
Ref. nr.
0E27059
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg T850K, Tip

Hardox tipkærre

Kel-Berg T850K Tip
0E27333
Ref. nr.
0E27333
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790KIT, Tip

Overføringkærre

Kel-Berg T790KIT Tip
0E27094
Ref. nr.
0E27094
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790KIT, Tip

Overføringkærre

Kel-Berg T790KIT Tip
0E27093
Ref. nr.
0E27093
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790KBS, Tip

3-vejs tipkærre

Kel-Berg T790KBS Tip
0E26374
Ref. nr.
0E26374
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Kel-Berg T850K Tip
0E26995
Ref. nr.
0E26995
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850K, Tip

Kel-Berg T850K Tip
0E27001
Ref. nr.
0E27001
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25632
Ref. nr.
0E25632
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25636
Ref. nr.
0E25636
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25634
Ref. nr.
0E25634
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T850V, Tip

Tipkærre

Kel-Berg T850V Tip
0E25633
Ref. nr.
0E25633
År
2023
Aksel
3
Anhænger/kærreVeksellad/Container

Kel-Berg C710V, Veksellad/Container

VEKSELANHÆNGER

Kel-Berg C710V Veksellad/Container
1E19999
Ref. nr.
1E19999
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg C700V, Veksellad/Container

Vekselladhænger

Kel-Berg C700V Veksellad/Container
0E25779
Ref. nr.
0E25779
År
2023
Aksel
2
Anhænger/kærreÅben

Kel-Berg T790V, Åben

Køreplade kærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26560
Ref. nr.
0E26560
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Køreplade kærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26559
Ref. nr.
0E26559
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Kørepladerkærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26558
Ref. nr.
0E26558
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åbne kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E25613
Ref. nr.
0E25613
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Køreplade kærre

Kel-Berg T790V Åben
0E26557
Ref. nr.
0E26557
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg , Åben

Kel-Berg  Åben
0E26678
Ref. nr.
0E26678
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg , Åben

Kel-Berg  Åben
0E26677
Ref. nr.
0E26677
År
2023
Aksel
4

Kel-Berg D920F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D920F Åben
0E26684
Ref. nr.
0E26684
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D920F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D920F Åben
0E26683
Ref. nr.
0E26683
År
2023
Aksel
2

Kel-Berg D930F, Åben

Kel-Berg D930F Åben
1E25157
Ref. nr.
1E25157
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg T790V, Åben

Kel-Berg T790V Åben
0E25610
Ref. nr.
0E25610
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E25614
Ref. nr.
0E25614
År
2023
Aksel
3

Kel-Berg D930F, Åben

Åben kærre

Kel-Berg D930F Åben
0E25601
Ref. nr.
0E25601
År
2023
Aksel
3
Veksellad/ContainerVeksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Hejseladskasse

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0052642
Ref. nr.
0052642
År
2023
Aksel
-

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Hejseladskasse

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0052644
Ref. nr.
0052644
År
2023
Aksel
-

Kel-Berg Hejseladskasse, Veksellad/Container

Kel-Berg Hejseladskasse Veksellad/Container
0052643
Ref. nr.
0052643
År
2023
Aksel
-